Propozycje na Halowe Zawody w skokach przez przeszkody 14.02.2016 r.

so-logo3wmzj dryf

 

 

I.INFORMACJE OGÓLNE

1.ZAWODY HALOWE

Ranga zawodów: ZR

Data: 14.02.2016 r.

Miejsce: Hala  Stada Ogierów w Łącku

Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowane w WZJ lub PZJ oraz  zawodnicy niezarejestrowani

2.ORGANIZATOR

Nazwa: Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku

Adres : ul. Amazonki 3  09-520 Łąck

Tel.24/ 262 98 97

e-mail:klubjezdzieckilack@wp.pl

Internet: www.stadoogierow.pl

3.KOMITET ORGANIZACYJNY

Dyrektor zawodów: Adam Mazurkiewicz

Biuro zawodów: Wioletta Bulińska

Szef stajni: Jacek Śluborski Tel.600800979

4.KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Sędzia Główny: Joanna Gawłowska

Sędzia WZJ: Dariusz Orzoł

Sędzia stylu : Jan Skoczylas

Sędziowie: Jan Limanowski, Karolina Chodkowska

Komisarze: rotacja sędziów

Gospodarz Toru: Mieczysław Podgórski

5.OBSŁUGA ZAWODÓW

Lekarz wet. zawodów: Maciej Florysiak Tel.605608525

Obsługa komputerowa:  Marek Guz, Tel: 503 030 444

Oprawa muzyczna: Paweł Marcinkowski

Kowal : Jarosław Kotfasiński tel. 602 583 382

Lekarz zawodów:  karetka pogotowia z obsługą

II.WARUNKI TECHNICZNE

Otwarcie stajni 14.02.2016r. od godz.8.00

Zgłoszenia na adres email https://zawodykonne.com/zawody/29/9,

Termin zgłoszeń do 12.02.2016/ (piątek) do godziny 18.00

Nie przewiduje się odprawy technicznej. Prosimy o przedstawienie dokumentów w loży sędziowskiej i wniesienie opłat w biurze zawodów na minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

Zmiany na listach startowych możliwe są nie później niż na godzinę przed konkursem. Za zmianę po tym terminie pobierana będzie opłata w wysokości 30zł.

Pula nagród wynosi: 3400 PLN oraz nagrody rzeczowe

KONKURS Pula 1 2 3 4 5
P 1400zł 600zł 350zł 200zł 150zł 100zł
N 2000zł 900zł 500zł 300zł 200zł 100zł

 

Opłaty

Wpisowe- 100 PLN

Startowe: konkursy 1,2,3 – 10 PLN

                  Konkurs        4 – 20 PLN

                  Konkurs   5 i 6 – 25 PLN

 Opłata za boks – 50 PLN całe zawody (Dokonanie zgłoszenia konia  na zawody  nie jest równoznaczne

z rezerwacją boksu).

Boksy będą zarezerwowane pod warunkiem dokonania wpłaty na konto K.J. „Łąck”

Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck 02 9038 1014 2600 4604 2000 0010 i

przesłanie potwierdzenia e-mailem do dnia 10.02.2016r.

Organizator w celu usprawnienia organizacji zawodów prosi o dokonanie wpłaty przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Stara Biała O/Łąck 02 9038 1014 2600 4604 2000 0010 za opłatę organizacyjną.

Wpłatę prosimy dokonać do dnia 10.02.2016r.

Podłączenie koniowozu do prądu 80 PLN (prosimy o informację w zgłoszeniu)

Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ;

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu;

W konkursach flots dla koni (25% uczestników w konkursie) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Konkurs N  odbędzie się przy udziale minimum 3 zawodników.

Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW, a konie min. paszport konia z aktualnymi szczepieniami.

Zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach.

Osoby bez licencji(niezarejestrowane), w konkursach towarzyskich, obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2014:

  • koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art.4 pkt.3),
  • w tym samym konkursie, dwukrotny start konia, pod tym samym lub różnymi zawodnikami, jest dozwolony w konkursach do L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu , w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art.4 pkt.4).

 

Niedziela 14.02.2016

Godzina rozpoczęcia 10.00

Konkurs nr 1 kl. LL,       towarzyski, dokładności, wys.60/70cm (art.238.1.1)- kuce i duże

konie

Konkurs nr 2, kl. LL,       towarzyski, zwykły, wys.80cm (art. 238.2.1)- kuce i duże konie

Konkurs nr 3, kl. L,         dwufazowy(zwykły/zwykły), wys. 100cm (art.274.5.3)

Konkurs nr 4, kl. L,         LICENCYJNY z oceną stylu jeźdźca (Tab.III Reg.PZJ)

Konkurs nr 5, kl. P,         dwufazowy(zwykły/szybkości), wys.110cm, (art.274.5.5)

Konkurs nr 6, kl. N,         dokładności z rozgrywką, wys.120cm, (art.238.1.2)

 

III.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Restauracja i noclegi w Stadzie Ogierów w Łącku tel. 24 2629897

Zajazd w Górach, ul.Kutnowska23  Płock   tel. 500503023

Propozycje zatwierdzone przez WMZJ.

Kodeks postępowania z koniem:

  1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką

FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty

konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu postępowania z koniem

oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być

sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu

sportowemu ani celom komercyjnym

2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach,

dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej

opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą

udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków

medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży

klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.

4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej

uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne,

kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów

5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po

zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery

sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na

zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów

współpracy z koniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *