Historia Stada Ogierów i Łącka

Państwowe Stado Ogierów w Łącku powstało w 1923 r. na mocy decyzji Prezydenta R.P., jako jedno z pierwszych Stad w niepodległej Polsce. Zasadniczym zadaniem Stada jest służenie polskiemu rolnictwu, przez podnoszenie jakości hodowanych koni na terenie działania Stada. Drogą do tego jest pozyskiwanie i utrzymywanie ogierów różnych ras i typowo najwyższej wartości hodowlanej, organizowanie sieci punktów kopulacyjnych, organizacja imprez jeździeckich i hodowlanych, traktowanych jako próby selekcyjne, branie udziału wspólnie z pracownikami PZHK w licencji ogierów, rejestracji klaczy, przeglądach młodzieży i opisie źrebiąt.

Pracownicy Stada udzielają również porad specjalistycznych hodowcom w terenie. Swoją działalnością Stado realizuje potrzeby Państwa w dziedzinie hodowli koni. Ogiery Stada, dzięki wybitnej wartości hodowlanej, przyczyniają się znacząco do podnoszenia poziomu krajowej hodowli koni.

W maju 1993 r. Państwowe Stado Ogierów w Łącku zostało przejęte przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. W grudniu 1994 r., w wyniku przekształcenia, powstało Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. Obecnie w skład Stada wchodzi również gospodarstwo pomocnicze z fermą trzody chlewnej, folwarkami w Górach i Gulczewie o powierzchni ogółem ok. 870 ha. Funkcjonuje również oddział klaczy pełnej krwi angielskiej – ok. 20 matek z przychówkiem. W lipcu 2003 r., w wyniku reorganizacji stad ogierów w Polsce, zostały przyłączone do Łącka Stado Ogierów w Starogardzie Gd. i Stado Ogierów w Kętrzynie. Stan ogierów wyniósł wówczas 385 szt.

Dużym sukcesem najmłodszej Stadniny Koni pełnej krwi w Łącku były wyniki ogiera Toast na służewieckim torze wyścigowym. Ogier ten wygrał jako 2-latek Nagrodę „Konia Polskiego” i Nagrodę „Dakoty”, biegał z powodzeniem na torach w Czechach. Ogier Delator champion 2-latków, syn ogiera Dakota, wygrał: Próbna, Dorpata, Dakoty, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rulera i Pawimenta.

Materiał hodowlany, będący własnością Stada, zdobył duże uznanie wśród hodowców w kraju. Odzwierciedleniem tego były czołowe lokaty uzyskiwane przez wiele lat na Wystawach Zwierząt Hodowlanych, jak również zwycięstwa łąckich koni na torach wyścigowych w kraju i za granicą. Stado skupiło elitę ogierów pełnej krwi angielskiej, szlachetnej półkrwi, rasy wielkopolskiej, małopolskiej, śląskiej i ras zimnokrwistych.

Równocześnie z działalnością hodowlaną, od początku istnienia Stada rozwija się sport jeździecki. Jest on dobrym sprawdzianem hodowlanym koni. Przy Stadzie powołany został Ludowy Klub Jeździecki, w którego barwach zawodnicy zdobywali laury na hipodromach w kraju i za granicą. Konkurencje, które uprawiane były w Klubie, to: ujeżdżenie, skoki, wszechstronny konkurs konia wierzchowego (WKKW) oraz woltyżerka i powożenie zaprzęgami konnymi.

Koszyk

Twój koszyk aktualnie jest pusty.

gdpr-image
Używamy COOKIES w celu zapewnienia bezpiecznego przeglądania strony.