Historia Stada Ogierów


Państwowe Stado Ogierów w Łącku powstało w 1923 r. na mocy decyzji Prezydenta R.P., jako jedno z pierwszych Stad w niepodległej Polsce. Zasadniczym zadaniem Stada jest służenie polskiemu rolnictwu, przez podnoszenie jakości hodowanych koni na terenie działania Stada. Drogą do tego jest pozyskiwanie i utrzymywanie ogierów różnych ras i typowo najwyższej wartości hodowlanej, organizowanie sieci punktów kopulacyjnych, organizacja imprez jeździeckich i hodowlanych, traktowanych jako próby selekcyjne, branie udziału wspólnie z pracownikami PZHK w licencji ogierów, rejestracji klaczy, przeglądach młodzieży i opisie źrebiąt.

Pracownicy Stada udzielają również porad specjalistycznych hodowcom w terenie. Swoją działalnością Stado realizuje potrzeby Państwa w dziedzinie hodowli koni. Ogiery Stada, dzięki wybitnej wartości hodowlanej, przyczyniają się znacząco do podnoszenia poziomu krajowej hodowli koni.

NASZE OGIERY

Zapoznaj się z naszym stadem

Koszyk

Twój koszyk aktualnie jest pusty.

gdpr-image
Używamy COOKIES w celu zapewnienia bezpiecznego przeglądania strony.