Zaproszenie na Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze 24.06.2020 r.

Zarząd klubu Jeździeckiego Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku

zaprasza członków Klubu na Walne Zebranie 

sprawozdawczo wyborcze , które odbędzie się w dniu 24.06.2020 r. 

o godzinie: I termin 17:00, II termin 17:30.

proponowany porządek – szczegóły poniżej 

Zaproszenie na Zebranie Walne 24.06.2020 r. KJ