Stado Ogierów w Łącku laureatem konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”


W dniu 13.09.2019 r. w Warszawie został rozstrzygnięty konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, w którym Stado Ogierów w Łącku zostało laureatem.
Konkurs organizowany jest od 2003 r. To jedno z wielu działań, które podejmuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, by poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są KRUS wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.