Propozycje na Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody 30.09-01.10.2017 r.

 

PROPOZYCJE
Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie

w skokach przez przeszkody SO Łąck

30.09-01.10.2017 r.

 

 1. Organizator: Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku

            Dyrektor zawodów: Jacek Rutkowski tel. 603-575-146

            Biuro zawodów: Ewelina Matuszewska tel. 504-642-194

            Termin zawodów: 30.09-01.10.2017 r.

 1. Termin zgłoszeń: do środy 27.09.2017 r, do godziny 24:00.

Zgłoszenia boksów do środy, 27 września 2017 r.

Boksy będą zagwarantowane po przedpłacie na konto

K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck

02 9038 1014 2600 4604 2000 0010

 1. Zgłoszenia za pośrednictwem portalu

www.zawodykonne.com

bezpośredni link: https://zawodykonne.com/zawody/45/117

Informacje: Krzysztof Kierzek 501-192-979

Należy obowiązkowo podać w uwagach informację gdy kuce mają mieć zmienioną odległość w szeregu.

 1. Miejsce zawodów: Hala Stada Ogierów w Łącku, ul. Amazonki 3,

                                    09-520 Łąck

    Warunki rozgrywania konkursów: Plac konkursowy o wymiarach 90 x 25 m,

                                                                   podłoże: piasek kwarcowy z fizeliną

                     Rozprężalnia o wymiarach 20 x 40 m,

                                                                 podłoże: piasek kwarcowy z fizeliną

 

 1. Uczestnicy:  zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ / WZJ oraz w konkursach „open” zawodnicy i

     konie bez licencji (niezarejestrowani).

 1. Komisja Sędziowska: Sędzia Główny          – Joanna Gawłowska
                               Z-ca SG, Sędzia WMZJ          – Drohomirecki Lech

                                        Sędziowie                               – Dariusz Orzoł                 

                                       Sędzia stylu                            – Mieczysław Podgórski

                                       Komisarz zawodów:                – Małgorzata Krawczyk
                                       Gospodarz Toru                      – Mieczysław Podgórski                       
                                       Lekarz weterynarii                   – Maciej Florysiak tel. 605-608-525

                                       Obsługa fotokomórki               – Krzysztof Kierzek

                                       Kowal                                      – Jarosław Kotfasiński, tel: 602 583 382

 1. Obsługa medyczna: ORLEN Medica

     Obsługa komputerowa Krzysztof Kierzek

      Otwarcie stajni 29 września 2017 r. o godzinie 12:00. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Prosimy o przedstawienie dokumentów w loży sędziowskiej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

 

 1. Program zawodów:

 

Sobota 30.09.2017 r. Godzinę rozpoczęcia konkursów podamy po zamknięciu list  

                                        startowych.

Konkurs nr 1      „Pierwszy Krok” – tow., wys. max 50 cm – osobny regulamin do konkursu;

Konkurs nr 2      tow., wys. do 70 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 3      tow., wys. do 80 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 4      tow., kl. LL – wys. do 90 cm z trafieniem w normę czasu (zał. S! reg. B)

Konkurs nr 5      tow., kl. L –wys. 100 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 6      kl. P – wys. 110 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 7      kl. N – wys. 120 cm, dwufazowy zwykły, zwykły (art. 274.5.3)

Konkurs nr 8      kl. N1 – wys. 125 cm, zwykły (art. 238.2.1) przy minimum 5 zgłoszonych koniach.

 

Niedziela, 01.10.2017 r. od godz. 9.00

Konkurs nr 9      „Pierwszy Krok” – tow., wys. max 50 cm – osobny regulamin do konkursu;

Konkurs nr 10    tow., wys. do 70 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 11    tow., wys. do 80 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 12    tow., kl. LL – wys. do 90 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 13    tow., kl. L –wys. 100 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 14    kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny

Konkurs nr 15    kl. P – wys. 110 cm, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem (art. 269.5)

Konkurs nr 16    kl. N – wys. 120 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 17    kl. N1 – wys. 125 cm, zwykły  za rozgrywką (art. 238.2.2) przy minimum 5 zgłoszonych koniach.

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane będą w czwartek po południu na portalu zawodykonne.com, na stronie www.stadoogierow.pl, na Facebook’u Stada.

 1. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje

      dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.

       Konkursy towarzyskie rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz

       z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.

       Osoby bez licencji (niezarejestrowane), w konkursach towarzyskich, obowiązują:       

aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

W przypadku koni w konkursach towarzyskich – wymagany jest minimum paszport urzędowy

      z aktualnymi szczepieniami.

 

 1. Regulamin konkursu „Pierwszy krok”

 

 1. Drążki, cavaletti, koperty, slalom, skoki z kłusa i z galopu.
 2. Konkurs towarzyski rozegrany w formie zabawowej.
 3. Możliwe jest wejście trenera na plac konkursowy i w szczególnych przypadkach pomoc w pokonaniu parkuru (przeprowadzenie konia na lonży).
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe flo.
 5. Przejazdy takie będą możliwe pod warunkiem, że w konkursach podstawowych nie będzie dopuszczalnej ilości przejazdów.
 6. Zgłoszenie do konkursu pierwszy krok powinno nastąpić w terminie zgodnym z propozycjami zawodów.

 

 1. Organizator zachęca do przejazdów szkoleniowych w dowolnie wybranej klasie. Przejazdy takie będą dopuszczane pod warunkiem, że w konkursach podstawowych nie będzie maksymalnej, dopuszczalnej ilości przejazdów. Zgłoszenie takie powinno nastąpić w terminie zgodnym z propozycjami zawodów. Przejazd będzie traktowany jako trening i jego wynik nie będzie zaliczany do klasyfikacji oraz oficjalnych wyników zawodów.

 

 1. Opłaty:


    Wpisowe:

 • Jeden dzień – 90 PLN
 • Dwa dni – 140 PLN

   

    Boks w stajni murowanej:

 • za jeden dzień 100 PLN
 • za dwa dni 160 zł

 

Boksy będą zagwarantowane tylko w przypadku przedpłaty na konto:

K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck

02 9038 1014 2600 4604 2000 0010

Dowód wpłaty proszę wysłać na maila: klubjezdzieckilack@gmail.com

 

Organizator zapewnia pierwsze pościelenie. Na terenie będzie można kupić kostkę siana i słomy w cenie 10 zł za kostkę.

   

  Zmiany na listach startowych dopuszczalne są w przypadkach zgodnych z Przepisami PZJ  

  oraz w  innych przypadkach najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

 

 1. Nagrody:

     Zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ

 

     We wszystkich sobotnich i niedzielnych konkursach floot’s. W sobotę i w niedzielę za I,II i III       miejsce puchary oraz nagrody rzeczowe w konkursach do klasy L włącznie (bez lic.)

 

     W pozostałych klasach nagrody finansowe wg tabeli.

     Łączna, gwarantowana pula nagród finansowych – 3 000 PLN

 

Sobota, 30.09.2017 r.

 

Konkurs Pula nagród Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce3 Miejsce 4
P 350 150 100 75 25
N 500 200 150 100 50
N1 650 300 200 100 50

 

Niedziela, 01.10.2017 r.

 

Konkurs Pula nagród Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce3 Miejsce 4
P 350 150 100 75 25
N 500 200 150 100 50
N1 650 300 200 100 50

 

 

Konkurs klasy N1 odbędzie się przy frekwencji minimum 5 koni.

 

 1. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering.

      Organizator zapewnia parking dla koniowozów. Podłączenie do prądu – 120 PLN/zawody.

 

 1. Noclegi:
 • Stado Ogierów w Łącku tel. 24 2629897
 • HOTEL DĘBOWA GÓRA Active & Spa ul. Nowe Rumunki 40/1
 • 09-520 Łąck tel:+48 24 360 20 21 tel:+48 884 881 268 www.hoteldebowagora.pl
 • Pobyt psa – dodatkowo 50 zł za dobę
 • Hotel 12 Dębów w Zaździerzu
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w

       trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów.
  Propozycje zatwierdzone przez WMZJ.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.

 1. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 2. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.