ZAPROSZENIE NA HALOWE ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE.


Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie
w skokach przez przeszkody 28-29.09.2019 r.

1. Organizator: Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku
Dyrektor zawodów: Wojciech Muczyński Tel.24-2629897

Termin zawodów: 28-29.09.2019 r.

2. Termin zgłoszeń: do środy 25.09.2019r, do godziny 24:00.

Zgłoszenia boksów do niedzieli, 22 września 2019 r.
Boksy będą zagwarantowane po przedpłacie na konto
K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck
02 9038 1014 2600 4604 2000 0010
3. Zgłoszenia za pośrednictwem portalu
www.zawodykonne.com
bezpośredni link: https://zawodykonne.com/zawody
Informacje: Krzysztof Kierzek Tel.501 192 979
Należy obowiązkowo podać w uwagach informację gdy kuce mają mieć zmienioną odległość w szeregu.

4. Miejsce zawodów: Hala Stada Ogierów w Łącku, ul. Płocka 12,
09-520 Łąck
Warunki rozgrywania konkursów: Plac konkursowy o wymiarach 90 x 25 m,
Podłoże: piasek kwarcowy z fizeliną
Rozprężalnia o wymiarach 20 x 40 m,
Podłoże: piasek kwarcowy z fizeliną

5. Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ / WZJ.
6. Komisja Sędziowska: Sędzia Główny – Jan Limanowski
Z-ca SG, Sędzia WMZJ – Joanna Gawłowska
Sędziowie – Łukasz Małek, Elżbieta Strzeszewska
Sędzia stylu – Mieczysław Podgórski
Komisarz zawodów: – Anna Bronisz, Małgorzata Krawczyk
Gospodarz Toru -Mieczysław Podgórski
Lekarz weterynarii – dr Konrad Żabka Tel.505891393
Obsługa fotokomórki – ChevalTech

7. Obsługa medyczna: ORLEN Medica
Obsługa komputerowa ChevalTech

Otwarcie stajni 27.09.2019 r. o godz. 14:00. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Prosimy o przedstawienie dokumentów w loży sędziowskiej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
8. Program zawodów:
Piątek , 27.09.2019r. Parkury Otwarte w godzinach 15-18.00

Sobota, 28.09.2019r . Godzinę rozpoczęcia konkursów podamy po zamknięciu list startowych.

Konkurs nr 1 „Pierwszy krok” wys. 30-40cm.

Konkurs nr 2 tow., wys. 50 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 3 tow., wys. 70 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 4 tow., wys. 90cm, dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 5 , kl. L – wys. 100 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 6 kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny
Konkurs nr 7 kl. P – wys. 110 cm, zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 8 kl. N – wys. 120 cm, zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 9 kl. N1- wys.125 cm, zwykły ( art. 238.2.1)

Niedziela, 29.09. 2019 r.

Konkurs nr 10 „Pierwszy krok” wys. 30-40cm.

Konkurs nr 11 tow., wys. 50 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 12 tow., wys. 70 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 13 tow., wys. 90cm, zwykły (238.2.1)

Konkurs nr 14 kl. L – wys. 100 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 15 kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny
Konkurs nr 16 kl. P – wys. 110 cm, zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 17 kl. N – wys. 120 cm, dwufazowy ( art. 274.5.5)

Konkurs nr 18 kl. C- wys.130 cm, dwufazowy ( art. 274.5.6)

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane będą w czwartek na portalu zawodykonne.com.

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje
dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.

10. Regulamin konkursu „Pierwszy krok”

1. Drążki, cavaletti, koperty, slalom, skoki z kłusa i z galopu.
2. Konkurs towarzyski rozegrany w formie zabawowej.
3. Możliwe jest wejście trenera na plac konkursowy i w szczególnych przypadkach pomoc w pokonaniu parkuru (przeprowadzenie konia na lonży).
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe flo.
5. Przejazdy takie będą możliwe pod warunkiem, że w konkursach podstawowych nie będzie dopuszczalnej ilości przejazdów.
6. Zgłoszenie do konkursu pierwszy krok powinno nastąpić w terminie zgodnym z propozycjami zawodów.
7. Możliwość startu w zabawnym przebraniu.

11. Opłaty:
Parkur Otwarty 25zł (jedna para- limit czasowy)

Wpisowe:
• Jeden dzień – 100 zł
• Dwa dni – 160 zł

Startowe
Konkurs klasy L -20zł
Konkurs klasy P-30zł
Konkurs klasy N, N1 i C- 40zł

Boksy
• jeden dzień 120 zł
• za całe zawody 200zł(możliwość przyjechania w piątek od godz.14.00-21.00)
Organizator decyduje o przydziale boksów do stajni murowanych lub namiotowych.

Boksy będą zagwarantowane tylko w przypadku przedpłaty na konto:
K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck
02 9038 1014 2600 4604 2000 0010
Dowód wpłaty proszę wysłać na maila: klubjezdzieckilack@gmail.com

Organizator zapewnia pierwsze pościelenie słomą. Na terenie będzie można kupić kostkę siana i słomy w cenie 10 zł za kostkę. Trociny 60zł za balot( przy wyborze opcji z trocinami, boks zostawiamy pusty, trociny do kupienia na miejscu).

Zmiany na listach startowych dopuszczalne są w przypadkach zgodnych z Przepisami PZJ
oraz w innych przypadkach najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

12. Nagrody:
Zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ

We wszystkich konkursach floot’s.
W sobotę za I,II i III miejsce nagrody rzeczowe w konkursach 1, 2, 3, 4 , 5.
W niedzielę za I,II i III miejsce nagrody rzeczowe w konkursach 10,11,12,13,14.

Sobota, 28.09.2019 r.

Konkurs Pula nagród Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce3 Miejsce 4
P 250 100 75 50 25
N 350 150 100 75 25
N1 500 200 150 100 50

Niedziela, 29.09.2019 r.

Konkurs Pula nagród Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce3 Miejsce 4
P 500 200 150 100 50
N 700 300 200 150 50
C 1000 400 300 200 100
13. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering.
Organizator zapewnia parking dla koniowozów. Podłączenie do prądu – 200 zł/zawody.
14. Noclegi:
• Stado Ogierów w Łącku tel.24 2629897
Agroturystyka Maciejówka Tel. 512 329 684
Noclegi w Łącku Ewa Leśniewska 691-097-033
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów.
17. Propozycje zatwierdzone przez WMZJ.
18. Propozycje rozgrywane z Przepisami DziM 2019.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajnie i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.