ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP OGIERA EKSTERIER

        Łąck, 20.02.2019 r.

Zarząd Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na

 

zakup ogiera rasy śląskiej Eksterier

EKSTERIER              nr ewid. 2253

M.      Ekstaza O.          Palant
M. Esterka O.  Liton M.   Pytia       0.   Enzian         
M.

  Eskadra

O.

  Solali xx

M.

  Litynia

O.

   Kord

M.

  Czamara

O.

  Perlon

M. 

  Erla

O.

  Edelfalk

               

  Maść: ciemno gniada

  Rasa:   śląska

  Data urodz.: 19.02.1994 r.

  Miejsce urodz:  Strzegom

  Hodowca:   SK Strzegom

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem: 28 lutego 2019  roku.
Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na zakup ogiera Eksterier”

Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu .

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.