Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej znajdującej się w budynku ,, Biały Dworek”