Walne Zgromadzenie Członków Klubu Jeździeckiego „Łąck”

Ogłoszenie

Zarząd Klubu Jeździeckiego „Łąck” przy Stadzie Ogierów w Łącku uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17.02.2016 r. o godzinie 17:00 I termin, a o godz. 17:30 II termin w sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku, ul. Płocka 12 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Jeździeckiego „Łąck” o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, w następującym porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał
 6. Zatwierdzenie porządku obrad
 7. Sprawozdanie z działalności KJ Łąck
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Podjęcie Uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi
 11. Przyjęcie nowego Statutu KJ „Łąck”
 12. Wybory do władz Klubu

 • Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej
 1. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 2. Przedstawienie planu działania KJ Łąck na 2016
 3. Dyskusja
 4. Wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *