Walne Zgromadzenie Członków Klubu Jeździeckiego „Łąck”

Ogłoszenie

Zarząd Klubu Jeździeckiego „Łąck” przy Stadzie Ogierów w Łącku uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17.02.2016 r. o godzinie 17:00 I termin, a o godz. 17:30 II termin w sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku, ul. Płocka 12 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Jeździeckiego „Łąck” o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, w następującym porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał
 6. Zatwierdzenie porządku obrad
 7. Sprawozdanie z działalności KJ Łąck
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Podjęcie Uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi
 11. Przyjęcie nowego Statutu KJ „Łąck”
 12. Wybory do władz Klubu

 • Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej
 1. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 2. Przedstawienie planu działania KJ Łąck na 2016
 3. Dyskusja
 4. Wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *