Propozycje na zawody w skokach przez przeszkody Łąck Cup 2015

ŁĄCK CUP 2015
MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA TOMASZEWSKIEGO


I.INFORMACJE OGÓLNE
1.ZAWODY

Ranga zawodów: ZR
Data: 06-07.06.2015 r.
Miejsce: hipodrom Stada Ogierów w Łącku
Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowane w WZJ lub PZJ, w klasach towarzyskich zawodnicy niezarejestrowani
2.ORGANIZATOR
Nazwa: Stado Ogierów w Łącku Sp. z. o. o.
Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku
Adres : ul. Płocka 12 09-520 Łąck
Tel.24/ 262 98 97
e-mail: stado.lack@wp.pl
Internet: www.solack.pl
3.KOMITET ORGANIZACYJNY
Dyrektor zawodów: Adam Mazurkiewicz
Biuro zawodów: Justyna Górecka
Szef stajni: Jacek Śluborski Tel.600800979
4.KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Sędzia Główny: Joanna Gawłowska
Sędzia WZJ: Krzysztof Niecko
Sędziowie: Paweł Sojecki
Wojciech Frankowski
Komisarze: rotacja sędziów
Gospodarz Toru: Mieczysław Podgórski
5. OBSŁUGA ZAWODÓW
Lekarz wet. zawodów Maciej Florysiak Tel.605608525
Obsługa komputerowa Anna Głoskowska
Kowal Jarosław Kotfasiński tel. 602 583 382
Lekarz zawodów karetka pogotowia z obsługą
III.WARUNKI TECHNICZNE
Otwarcie stajni 05.06.2015r. od godz.13.00
Zgłoszenia jedynie przez formularz zamieszczony na stronie www.solack.pl
Termin zgłoszeń do 03.06.2015/środa/, do godziny 18.00(po tym terminie formularz zostanie wyłączony).
Jeżeli koń nie jest zarejestrowany w bazie PZJ prosimy przygotować informacje o pochodzeniu konia, w przypadku konia zarejestrowanego w bazie PZJ wystarczy podać numer PZJ konia(numer konia podany jest na licencji konia, poprzedzony literą K).
Tak samo robimy w przypadku zawodnika (numer PZJ zawodnika podany jest
na licencji zawodnika, poprzedzony literą O).
W przypadku problemów technicznych prosimy o zgłoszenie na adres : stado.lack@wp.pl
· Prosimy o przedstawienie dokumentów w loży sędziowskiej i wniesienie opłat w biurze zawodów na minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
· Zmiany na listach startowych możliwe są nie później niż na godzinę przed konkursem. Za zmianę po tym terminie pobierana będzie opłata w wysokości 30zł.
· opłata organizacyjna – 130 zł od konia za dwa dni
· -80 zł od konia za jeden dzień
· startowe od konia: konkurs kl. P –20zł
konkurs kl. N –25zł
konkurs kl. C –30zł
· opłata za boks– 130zł całe zawody,
-70zł jeden dzień (organizator dysponuje ograniczoną liczbą boksów (decyduje kolejność zgłoszeń). Dokonanie zgłoszenia koni na dwa dni zawodów nie jest równoznaczne z rezerwacją boksów).
Boksy będą zarezerwowane pod warunkiem dokonania wpłaty na konto K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck 02 9038 1014 2600 4604 2000 0010 i przesłanie potwierdzenia e-mailem do dnia 03.06.2015r.
W przypadku braku wpłaty za boks potwierdzonej e-mailem Organizator nie zapewnia boksu.
· Organizator w celu usprawnienia organizacji zawodów prosi o dokonanie wpłaty przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Stara Biała O/Łąck
02 9038 1014 2600 4604 2000 0010 za wpisowe, startowe oraz opłatę za boks. Wpłatę prosimy dokonać do dnia 03.06.2015r.
· podłączenie koniowozu do prądu–60 zł. (prosimy o informację w zgłoszeniu)
· zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ;
· organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu;
· w konkursach klasy P, N, C (PULA NAGRÓD – 15.000 zł), puchary, flots dla koni(25% uczestników w konkursie).
W konkursach nr 1, 2, 3, 7, 8, 9 flots dla koni (25% uczestników w konkursie).
Konkurs nr 12 odbędzie się przy udziale minimum 3 zawodników.
W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby koni konkursem Memoriałowym będzie konkurs nr 11 ze zwiększoną pulą nagród.

Konkursy nr 1, 2 i 7, 8 są konkursami towarzyskimi.
Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW,
a konie min. paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
Zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach.

Pula nagród na zawodach Łąck CUP 2015 wynosi 15.000 PLN

Konkurs Pula I II III IV V 25%
Nr 4P 1500 500 300 200 150 100 250
Nr 5N 2500 800 600 400 300 200 200
Nr 6C 3500 1400 800 500 400 300 100
Nr 10P 1500 500 300 200 150 100 250
Nr 11N 2500 800 600 400 300 200 200
Nr 12C 3500 1400 800 500 400 300 100

SOBOTA 06.06.2015r.
Konkurs nr1 „open”, dokładności wys.60cm(art.238.1.1)- kuce i duże konie
Konkurs nr2”open”,kl. LL, dokładności z trafieniem w normę czasu, wys.80cm (Załącznik S1. Reg. PZJ)
Konkurs 3,kl.L, dwufazowy(zwykły/zwykły), wys.100cm(art.274.5.3)
Konkurs 4,kl.P, dwufazowy(zwykły/szybkości), wys.110cm, (art.274.5.5)
Konkurs 5,kl.N, zwykły,wys.120cm,(art.328.2.1)
Konkurs 6, kl.C, zwykły z rozgrywką, wys.130cm, (art.238.2.2)
NIEDZIELA 07.06.2015r
Konkurs nr7 „open”, dokładności, wys.60/70cm(art.238.1.1)- kuce i duże konie
Konkurs nr8”open”, kl. LL, dokładności z trafieniem w normę czasu, wys.80cm (Załącznik S1. Reg. PZJ)
Konkurs 9,kl.L, dwufazowy(zwykły/zwykły), wys.100cm(art.274.5.3)
Konkurs 10,kl.P, dwufazowy(zwykły/szybkości), wys.110cm, (art.274.5.5)
Konkurs 11,kl.N, zwykły,wys.120cm,(art.328.2.1)
Konkurs 12, kl.C, zwykły z rozgrywką, wys.130cm, (art.238.2.2)

IV.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel „Rusałka” Grabina (24) 2614722
Hotel „Zacisze” Koszelówka (24) 2772528
Andrzej Sobiecki Łąck (24) 2614504
Hacjenda Grabina 602798854
Ewa Leśniewska Łąck (24) 2614543

Biały Dom Grabina (24) 502673754
Marek Wasiak Zdwórz (24) 2614509
„Babskie jadło” Stefanów 2c (24)2365659
Hotel „Marsel”(24)3617400

Dom pod modrzewiami- Grabina 603-385-175
http:/lack.lento.pl/wczasy-na-wsi-grabina-lack,2089449.html
e mail: skkdff@interia.pl

Kodeks postępowania z koniem

I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu postępowania z koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *