Propozycje na Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody, Łąck 14-15 maja

I i II Eliminacja Equestriada Jumping 2016

w skokach przez przeszkody

 
Zawody Regionalne i Towarzyskie

w skokach przez przeszkody SO Łąck

14-15 maja 2016

Egzamin licencyjny

 

 1. Organizator: Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku

    Dyrektor zawodów: Adam Mazurkiewicz

Termin zawodów: 14-15 maja 2016

 1. Termin zgłoszeń: do czwartku, 12 maja 2016, do godziny 24:00. Po tej godzinie zostanie zamknięty panel zgłoszeniowy.

 

Zgłoszenia boksów do czwartku, 12 maja 2016r.

Boksy będą zagwarantowane po przedpłacie na konto

K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck

02 9038 1014 2600 4604 2000 0010

 1. Zgłoszenia https://zawodykonne.com/zawody/29/16; z podaniem danych o koniu i roku urodzenia zawodników w kategoriach JM, J, MJ.  Tel: 503 030 444
 1. Miejsce zawodów: Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku, ul. Amazonki 5, 09-520 Łąck

Warunki rozgrywania konkursów: Parkur trawiasty 86x70m

                                                              Rozprężalnia trawiasta – 70x30m

 

 1. Uczestnicy:  zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ / WZJ oraz w konkursach „open” zawodnicy i

konie bez licencji (niezarejestrowani).

 1. Komisja Sędziowska: Sędzia Główny          – Joanna Gawłowska
  Z-ca SG, Sędzia WMZJ          – Lech Drohomirecki

Sędziowie:                              – Karolina Chodkowska, Barbara Kazimierczak

Sędzia stylu:                           – Jan Skoczylas

Komisarz                                 – Sławomir Dudek
Gospodarz Toru                      – Mieczysław Podgórski
Lekarz weterynarii                   – Maciej Florysiak

Obsługa fotokomórki               – Beata Podgórna

 1. 7. Obsługa medyczna: TP Trans

Obsługa komputerowa, spiker: Marek Guz

 

W konkursach kuców obowiązują aktualne certyfikaty wzrostu.

 1. Program zawodów:

                          Sobota godz. 10:00

 

Konkurs nr 1,      „open” wys. 60 cm, (W tym EJ 2016, Kuce gr. A1, A2, B), zwykły, (art. 238.2.1)

Konkurs nr 2,      „open” wys. 80 cm (W tym EJ 2016, Kuce gr. C, D, E), zwykły, (art. 238.2.1) ,

Konkurs nr 3,      „open”, klasa L (W tym EJ 2016, Amatorzy i zawodnicy z Iic. wstępną),

zwykły, wys. 100 (art. 238.2.1)

Konkurs nr 4,      klasa L, zwykły,( parkur z dwoma szeregami, przygotowawczy do egzaminu na styl

jeźdźca z komentarzem sędziego klasyfikatora (art. 238.2.1)

Konkurs nr 5,      klasa P, wys.110 cm, (w tym EJ 2016, zawodnicy z III lic.), dwufazowy (zwykły,

zwykły), (art. 274.5.3);

Konkurs nr 6,      klasa N, wys. 120 cm, (w tym EJ 2016, zawodnicy z III lic), dwufazowy (zwykły,

szybkości (Tabela C)), (art. 274.5.5)

Konkurs nr 7,      klasa C, zwykły, wys. 130 cm (w tym EJ 2016, zawodnicy z II lic), (art. 238.2.1).

 

                            Niedziela godz.10.00   (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych   

                                                                    zawodników)      

Konkurs nr 8,     „open”  wys. 60 cm, (W tym EJ 2016, Kuce gr. A1, A2, B), zwykły, (art. 238.2.1)

Konkurs nr 9,      „open” wys. 80 cm (W tym EJ 2016, Kuce gr. C, D, E), zwykły, (art. 238.2.1) ,

Konkurs nr 10,    „open”, klasa L 100 cm, (W tym EJ 2016, Amatorzy i zawodnicy z Iic. wstępną),

dokładności z rozgrywką, (art.238.1.2)

Konkurs nr 11,    klasa L, LICENCYJNY / z oceną stylu jeźdźca (Tab. III Reg. PZJ)

Konkurs nr 12,    klasa P, wys. 110 cm (w tym EJ 2016, zawodnicy z III lic.), dwufazowy (zwykły,

zwykły),  (art. 274.5.3);

Konkurs nr 13,    klasa N, wys. 120 cm (w tym EJ 2016, zawodnicy z III lic), zwykły, (art. 238.2.1).

Konkurs nr 14,    klasa C, wys. 130 cm (w tym EJ 2016, zawodnicy z II lic), dokładności z

rozgrywką, (art.238.1.2)

 

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane będą w sobotę rano na stronach www.stadoogierów.pl  oraz na Facebook’u: www.facebook.com/Organizacja-i-prowadzenie-zawodów-skokowych-1468409006735337/, .

Zostaną również rozesłane drogą mailową do wszystkich zawodników, którzy przysłali zgłoszenia.

 

 1. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje

dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.

Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz

z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.

Osoby bez licencji (niezarejestrowane), w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują: aktualne

badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców

lub opiekunów prawnych.

 1. W przypadku koni w konkursach „open” – wymagany jest minimum paszport urzędowy

z aktualnymi szczepieniami.

 1.  Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2016:

– koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie dwukrotnie w ciągu dnia

z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (tabela art. 4 pkt. 2),

– w tym samym konkursie, dwukrotny start konia – pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest

dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym

konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas

przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 4).

12.  Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia

dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

Konkurs klasy C odbędzie się przy udziale minimum 3 zawodników.

 

 1. Opłaty:


Wpisowe:

 • Jeden dzień – 120 PLN
 • Dwa dni – 200 PLN

    Startowe

 • We wszystkich konkursach 20 PLN

    Boks w stajni murowanej:

 • Za zawody 150 PLN (od piątku do niedzieli)
 • Za jeden dzień 100 PLN    

 

  Zmiany na listach startowych dopuszczalne są w przypadkach zgodnych z Przepisami PZJ  

  oraz w  innych przypadkach najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

  Pozostałe zmiany – opłata manipulacyjna 30 PLN

  Zgłoszenia po terminie – opłata 50 PLN

 

 1. Nagrody:

W wszystkich konkursach floot’s i puchary (oprócz licencyjnego) oraz pula nagród 8000zł

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby wypłacanych nagród:

 • do 4 przejazdów – płatne 1. miejsce
 • od 5 do 8 przejazdów – płatne miejsca 1-2.
 • od 9 do 12 przejazdów – płatne miejsce 1-3.
 • od 13 do 16 przejazdów – płatne miejsca 1-4
 1. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering.

      Organizator zapewnia parking dla koniowodów. Podłączenie do prądu – 80 PLN/doba.

 1. Noclegi:
 • Stado Ogierów w Łącku tel.24 2629897
 • Zajazd w Górach, ul.Kutnowska23 Płock tel. 500503023
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w

trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów.
 2. Propozycje zatwierdzone przez WMZJ.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *