Propozycje Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody SO Łąck 26-27.10.2019 r.

 PROPOZYCJE
Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie
w skokach przez przeszkody SO Łąck

26-27.10.2019 r.

 

1. Organizator:  Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku

 

Dyrektor zawodów: Wojciech Muczyński Tel. 24-262 98 97

 

Biuro zawodów: Joanna Gawłowska tel.600 742 754

 

Termin zawodów: 26-27.10.2018 r.

 

2. Termin zgłoszeń: do środy 23.10.2019 r, do godziny 24:00.

 

Zgłoszenia boksów do piątku, 05 października 2018 r.

Boksy będą zagwarantowane po przedpłacie na konto

K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck

02 9038 1014 2600 4604 2000 0010

3. Zgłoszenia za pośrednictwem portalu

www.zawodykonne.com

bezpośredni link:https://zawodykonne.com/zawody

Informacje: Krzysztof Kierzek Tel.501192979

Należy obowiązkowo podać w uwagach informację gdy kuce mają mieć zmienioną odległość w szeregu.

 

4. Miejsce zawodów:

Hala Stada Ogierów w Łącku, ul. Płocka 12, 

09-520 Łąck

Warunki rozgrywania konkursów: Plac konkursowy o wymiarach 90 x 25 m,

Podłoże: piasek kwarcowy z fizeliną

Rozprężalnia o wymiarach 20 x 40 m,

Podłoże: piasek kwarcowy z fizeliną

 

5. Uczestnicy:  zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ / WZJ.

6. Komisja Sędziowska: Sędzia Główny                      -Joanna Gawłowska
                                       Z-ca SG, Sędzia WMZJ        – Jan Limanowski

Sędziowie                              – Barbara Szymczak

Sędzia stylu                          – Jan Limanowski

Komisarz zawodów:              – Patrycja Róża Sosna
                                       Gospodarz Toru                     – Robert Musiał Tel. 518 383 959
                                       Lekarz weterynarii                 – Konrad Żabka Tel.505 891 393

Obsługa fotokomórki              – ChevalTech

                                      

7.  Obsługa medyczna:  Rehamed Tel.509 775 017

Obsługa komputerowa ChevalTech

 

Otwarcie stajni 25 października 2019 r. o godzinie 15:00. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Prosimy o przedstawienie dokumentów w loży sędziowskiej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

 

8. Program zawodów:

 

Sobota, 26 października 2019r.

 

Konkurs nr 1           „Pierwszy krok na Halloween” – wys. 40cm, konkurs towarzyski- KONKURS PRZEBIERANY

 Konkurs nr 2           kl.LL- wys. 70cm, dokładności  (art.238.1.1)- konkurs towarzyski

 Konkurs nr 3           kl.LL- wys. 80cm, z trafieniem w normę czasu ( załącznik S1–                          Regulamin B) – konkurs towarzyski

 Konkurs nr 4          kl.LL- wys.90cm, dwufazowy ( art.274.1.5.3)- konkurs towarzyski

 Konkurs nr 5         kl. L – wys.  100 cm, dwufazowy (art. 274.1.5.3)

Konkurs nr 6           kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny

Konkurs nr 7          kl. P – wys. 110 cm,  zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 8         kl. N – wys. 120 cm, zwykły (art. 238.2.1)

 Konkurs nr 9        kl. N1 – wys. 125 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Niedziela, 27 października 2019r.

 Konkurs nr 10           „Pierwszy krok na Halloween” – wys. 40cm, konkurs towarzyski- KONKURS PRZEBIERANY

  Konkurs nr 11          kl.LL- wys. 70cm, dokładności  (art.238.1.1) – konkurs towarzyski

 Konkurs nr 12           kl.LL- wys. 80cm, dwufazowy specjalny ( art.274.2.2.1) – konkurs towarzyski

 Konkurs nr 13          kl.LL- wys.90cm, z trafieniem w normę czasu( załącznik S1-Regulamin B) – konkurs towarzyski

 Konkurs nr 14       kl. L – wys.  100 cm, dwufazowy (art. 274.1.5.3)

Konkurs nr 15           kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny

Konkurs nr 16         kl. P – wys. 110 cm,  o wzrastającym stopniu trudności (art. 269.5)

Konkurs nr 17       kl. N – wys. 120 cm, zwykły (art. 238.2.1)

 Konkurs nr 18      kl. C – wys. 130 cm, zwykły (art. 238.2.2)

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane będą w piątek ( 25.10.2019r.) na portalu zawodykonne.com.

9.   Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje

dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.

11. Opłaty:

    Wpisowe:

·       Jeden dzień – 90 zł

·       Dwa dni – 150 zł

 Startowe

Konkurs klasy L -20zł

Konkurs klasy P,N-25zł

Konkurs klasy  N1,C- 30zł

 

Boksy w stajni murowanej

·       za dwa dni 250 zł

·       za jeden dzień 125zł

 

 Boksy będą zagwarantowane tylko w przypadku przedpłaty na konto:

K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck

02 9038 1014 2600 4604 2000 0010

Dowód wpłaty proszę wysłać na maila: klubjezdzieckilack@gmail.com

 

Organizator zapewnia pierwsze pościelenie słomą. Na terenie będzie można kupić kostkę siana i słomy w cenie 10 zł za kostkę. Trociny 60zł za balot( przy wyborze opcji z trocinami, boks zostawiamy pusty, trociny do kupienia na miejscu)

 

Zmiany na listach startowych dopuszczalne są w przypadkach zgodnych z Przepisami PZJ

oraz w innych przypadkach najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

 

12. Nagrody:

Zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ

 

We wszystkich konkursach floot’s.

W sobotę w konkursach nr 1,2,3,4,5 oraz w niedzielę w konkursach nr 10,11,12,13,14 za I, II i III miejsce nagrody rzeczowe.

Uwaga!!! Specjalna nagroda za najlepsze przebranie w konkursie Pierwszy krok na Halloween!!!!

 Sobota, 26.10.2019 r.

 

Konkurs Pula nagród Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce3 Miejsce 4
P 250 100 75 50 25
N 350 150 100 75 25
N1 500 200 150 100 50

 

Niedziela, 27.10.2019 r.

 

Konkurs Pula nagród Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce 3 Miejsce 4
P 500 200 150 100 50
N 700 300 200 150 50
C 1000 400 300 200 100

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby wypłacanych nagród pieniężnych przy małej ilości startujących koni do 4 przejazdów płatne 1 miejsce,

                            od 5 do 8 przejazdów płatne miejsca 1-2 ,

                             od 9 do 12 przejazdów płatne miejsca 1-3 ,

                             od 13 do 16 przejazdów płatne miejsca 1-4

13. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering.

      Organizator zapewnia parking dla koniowozów. Podłączenie do prądu – 200 zł/zawody.

 

14. Noclegi:

·       Stado Ogierów w Łącku tel.24 2629897

            09-520 Łąck tel:+48 24 360 20 21 tel:+48 884 881 268 www.hoteldebowagora.pl

·       Hotel 12 Dębów w Zaździerzu

·       Noclegi w Łącku Ewa Leśniewska 691-097-033

·        

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w

trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów.
17. Propozycje zatwierdzone przez WMZJ.

 18. Regulamin konkursu „Pierwszy krok” .

 

1. Drążki, cavaletti, koperty, slalom, skoki z kłusa i z galopu.

 2. Konkurs towarzyski rozegrany w formie zabawowej.

 3. Możliwe jest wejście trenera na plac konkursowy i w szczególnych przypadkach pomoc w pokonaniu parkuru (przeprowadzenie konia na lonży).

 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe flo.

 5. Przejazdy takie będą możliwe pod warunkiem, że w konkursach podstawowych nie będzie dopuszczalnej ilości przejazdów.

 6. Zgłoszenie do konkursu pierwszy krok powinno nastąpić w terminie zgodnym z propozycjami zawodów.

7. Możliwość startu w zabawnym przebraniu!!!!!!

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.