Kurs „Kierowca/konwojent przewożący żywe zwierzęta”

so-logo3

 „Kierowca/konwojent przewożący zwierzęta żywe”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1/2005 z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy  64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie ( WE) NR 1255/97

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i uprawnień

do przewozu zwierząt na terenie

Polski oraz Unii Europejskiej.

Szkolenie jest przeprowadzane przez bardzo doświadczonych wykładowców.

 

Miejsce kursu : Stado Ogierów w Łącku (sala konferencyjna)

Termin kursu : 13 lutego 2016 r.

Czas trwania : 9.00 – 16.00

Zgłoszenia pod nr tel: 600 742 754

 

Cena : 330,00 zł. brutto

 

Licencje na przewóz zwierząt wydaje Powiatowy Lekarz Weterynarii (właściwy dla miejsca odbywania się kursu) oraz wysyła je pocztą na adres wskazany przez uczestnika podczas szkolenia

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *