Kurs „Kierowca/konwojent przewożący żywe zwierzęta”

so-logo3

 „Kierowca/konwojent przewożący zwierzęta żywe”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1/2005 z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy  64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie ( WE) NR 1255/97

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i uprawnień

do przewozu zwierząt na terenie

Polski oraz Unii Europejskiej.

Szkolenie jest przeprowadzane przez bardzo doświadczonych wykładowców.

 

Miejsce kursu : Stado Ogierów w Łącku (sala konferencyjna)

Termin kursu : 13 lutego 2016 r.

Czas trwania : 9.00 – 16.00

Zgłoszenia pod nr tel: 600 742 754

 

Cena : 330,00 zł. brutto

 

Licencje na przewóz zwierząt wydaje Powiatowy Lekarz Weterynarii (właściwy dla miejsca odbywania się kursu) oraz wysyła je pocztą na adres wskazany przez uczestnika podczas szkolenia

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *