Inseminacja

W 2000 r. w Stadzie Ogierów w Łącku Sp. z o.o. powstało Centrum Rozrodu Koni, w skład którego weszły:

 • stacja mrożenia nasienia ogierów
 • bank nasienia
 • stacja unasieniania klaczy
 • centrum dydaktyczne, przeznaczone do szkolenia studentów i lekarzy weterynarii z zakresu rozrodu koni.

Kontakt:

 • gł. specjalista ds hodowli – Joanna Kruk tel. 603067764
 • lek. wet. – Adam Majchrzak 660688696.

Zakres działalności:

1.      Inseminacja klaczy

Klacze przyjmowane są do Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o. do przestronnych boksów. Opiekę weterynaryjną sprawuje specjalista rozrodu zwierząt. Po przyjeździe przeprowadzany jest bardzo szczegółowy wywiad dotyczący ogólnego stanu zdrowia klaczy oraz historii wykorzystania hodowlanego. Następnie wykonywane są ogólne badanie kliniczne i badania specjalistyczne układu rozrodczego: USG, pobranie wymazów z macicy do badań mikrobiologicznych i cytologicznych oraz ocena budowy dróg rodnych. Wyniki badań przedstawiane są właścicielowi klaczy. Jeśli zachodzi potrzeba klacz jest leczona i w zależności od charakteru schorzenia poddawana  hormonalnej stymulacji cyklu rujowego, indukcji owulacji lub zabiegom płukania macicy, antybiotykoterapii i ewentualnie chirurgicznej plastyce sromu. Indywidualnie dobierany jest profil żywienia i suplementacji.

Klacze zdrowe są unasienniane przez lekarza weterynarii lub kierowane do krycia naturalnego w punkcie kopulacyjnym. W większości przypadków klacze inseminowane są nasieniem mrożonym. Najważniejsze w tej metodzie jest wyznaczenie właściwego momentu unasiennienia. Klacze badane są, stacjonarnie, nawet do 6 razy na dobę i dopiero po stwierdzeniu owulacji poddawane są inseminacji. Oocyt czyli komórka jajowa jest bardzo krótko zdolna do zapłodnienia. Najefektywniejsze jest wykonanie zabiegu w ciągu zaledwie kilku pierwszych godzin po jajeczkowaniu.  Bardzo ważne jest zachowanie higieny i aseptyki. Klacz musi być odpowiednio przygotowana do zabiegu (wywiązany ogon, dokładnie  umyty, wydezynfekowany i osuszony srom). Stosowany sprzęt (katetery, probówki, rękawice, strzykawki) jest sterylny. Badanie ultrasonograficzne w  kierunku ciąży wykonuje się już w 14-18 dni po pokryciu. Skuteczność zapłodnienia klaczy po zabiegu sztucznego unasienniania klaczy nasieniem mrożonym wynosi ok. 80%.

Wprowadzona w Stadzie Ogierów w Łącku metoda endoskopowego unasienniania klaczy, umożliwiająca podanie nasienia dokładnie na brodawkę jajowodową. Zastosowanie endoskopu zdecydowanie zwiększa skuteczność zabiegu inseminacji.

 DSC_0142

2. Badanie przydatności ogierów do rozrodu:

 • ogólne badanie kliniczne,
 • badanie układu rozrodczego ogiera,
 • pobieranie nasienia do badania morfologicznego i badania przeżywalności plemników,
 • pobieranie wymazów do badań mikrobiologicznych ogólnych i w kierunkubakterii Taylorella equigenitalis wywołujacej CEM (zakaźne zapaleniemacicy),
 • pobieranie krwi do badań serologicznych w kierunku: niedokrwistości zakaźnej koni, zarazy stadniczej, nosacizny i arteritis,
 • pobieranie nasienia do badań wirusologicznych w kierunku siewstwa wirusa arteritis oraz do badań bakteriologicznych i mykologicznych,
 • pobieranie materiału genetycznego do badań DNA,
 • wystawianie orzeczeń o przydatności ogiera do rozrodu.

DSC_0252 DSC_0267

3. Pobieranie i mrożenie nasienia.

Ogier musi być wpisany do księgi hodowlanej lub rejestru i dopuszczony do rozrodu oraz pochodzić ze stajni wolnej od chorób zakaźnych.

Wymagane badania: arteritis, niedokrwistość zakaźna koni, nosacizna, zaraza stadnicza  i CEM. Ogier musi mieć oznaczone DNA.

Procedura przyjmowania ogierów do centrum pozyskiwania nasienia

Nasienie mrożone jest w słomkach 0,5 ml w technologii francuskiej. Na jedną dawkę inseminacyjną przypada  min. 300 milionów plemników poruszających się ruchem postępowym, a więc od 4 do 8 słomek w zależności od jakości  nasienia. Przeciętnie można uzyskać  ok. 10 dawek z  1 ejakulatu. Nasienie pobiera się 2-3 razy w tygodniu w zależności od wydolności ogiera.

 

4. Bank nasienia

W banku nasienia zgromadzono blisko 2000 dawek kilkudziesięciu ogierów różnych ras. Aktualny wykaz nasienia znajduje się na stronie stadoogierow.pl w zakładce: Rozród koni/Bank nasienia.

DSC_0274 DSC_0152

 5. Działalność dydaktyczna

Już od 15 lat w laboratorium Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o. prowadzone są zajęcia dla studentów z wydziałów weterynarii i biotechnologii oraz dla lekarzy weterynarii. Prowadzone są szkolenia z zakresu sztucznego unasienniania klaczy, rozrodu zwierząt, a także chorób koni. Ponadto Stado dysponuje dużą salą konferencyjną oraz miejscami noclegowymi dla uczestników kilkudniowych szkoleń.