Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zaplanowanego na dzień 22.12.2020 r.

                                                                 INFORMACJA

Szanowni Państwo

Zarząd Stada Ogierów w Łącku zawiadamia o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości:

dz. nr ewid: 3/110, 3/111, 3/89, 3/90, 3/91, 3/95, 3/96  zaplanowanego na dzień 22.12.2020 r. g. 10:00 bez podania przyczyny. 

Po podjęciu decyzji przez Zarząd o nowym terminie przetargu poinformujemy na stronie www.stadoogierow.pl

Zakładka Przetargi i Ogłoszenia.