ZAPROSZENIE NA HALOWE ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE.


Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie
w skokach przez przeszkody 28-29.09.2019 r.

1. Organizator: Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku
Dyrektor zawodów: Wojciech Muczyński Tel.24-2629897

Termin zawodów: 28-29.09.2019 r.

2. Termin zgłoszeń: do środy 25.09.2019r, do godziny 24:00.

Zgłoszenia boksów do niedzieli, 22 września 2019 r.
Boksy będą zagwarantowane po przedpłacie na konto
K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck
02 9038 1014 2600 4604 2000 0010
3. Zgłoszenia za pośrednictwem portalu
www.zawodykonne.com
bezpośredni link: https://zawodykonne.com/zawody
Informacje: Krzysztof Kierzek Tel.501 192 979
Należy obowiązkowo podać w uwagach informację gdy kuce mają mieć zmienioną odległość w szeregu.

4. Miejsce zawodów: Hala Stada Ogierów w Łącku, ul. Płocka 12,
09-520 Łąck
Warunki rozgrywania konkursów: Plac konkursowy o wymiarach 90 x 25 m,
Podłoże: piasek kwarcowy z fizeliną
Rozprężalnia o wymiarach 20 x 40 m,
Podłoże: piasek kwarcowy z fizeliną

5. Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ / WZJ.
6. Komisja Sędziowska: Sędzia Główny – Jan Limanowski
Z-ca SG, Sędzia WMZJ – Joanna Gawłowska
Sędziowie – Łukasz Małek, Elżbieta Strzeszewska
Sędzia stylu – Mieczysław Podgórski
Komisarz zawodów: – Anna Bronisz, Małgorzata Krawczyk
Gospodarz Toru -Mieczysław Podgórski
Lekarz weterynarii – dr Konrad Żabka Tel.505891393
Obsługa fotokomórki – ChevalTech

7. Obsługa medyczna: ORLEN Medica
Obsługa komputerowa ChevalTech

Otwarcie stajni 27.09.2019 r. o godz. 14:00. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Prosimy o przedstawienie dokumentów w loży sędziowskiej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
8. Program zawodów:
Piątek , 27.09.2019r. Parkury Otwarte w godzinach 15-18.00

Sobota, 28.09.2019r . Godzinę rozpoczęcia konkursów podamy po zamknięciu list startowych.

Konkurs nr 1 „Pierwszy krok” wys. 30-40cm.

Konkurs nr 2 tow., wys. 50 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 3 tow., wys. 70 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 4 tow., wys. 90cm, dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 5 , kl. L – wys. 100 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 6 kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny
Konkurs nr 7 kl. P – wys. 110 cm, zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 8 kl. N – wys. 120 cm, zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 9 kl. N1- wys.125 cm, zwykły ( art. 238.2.1)

Niedziela, 29.09. 2019 r.

Konkurs nr 10 „Pierwszy krok” wys. 30-40cm.

Konkurs nr 11 tow., wys. 50 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 12 tow., wys. 70 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 13 tow., wys. 90cm, zwykły (238.2.1)

Konkurs nr 14 kl. L – wys. 100 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 15 kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny
Konkurs nr 16 kl. P – wys. 110 cm, zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 17 kl. N – wys. 120 cm, dwufazowy ( art. 274.5.5)

Konkurs nr 18 kl. C- wys.130 cm, dwufazowy ( art. 274.5.6)

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane będą w czwartek na portalu zawodykonne.com.

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje
dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.

10. Regulamin konkursu „Pierwszy krok”

1. Drążki, cavaletti, koperty, slalom, skoki z kłusa i z galopu.
2. Konkurs towarzyski rozegrany w formie zabawowej.
3. Możliwe jest wejście trenera na plac konkursowy i w szczególnych przypadkach pomoc w pokonaniu parkuru (przeprowadzenie konia na lonży).
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe flo.
5. Przejazdy takie będą możliwe pod warunkiem, że w konkursach podstawowych nie będzie dopuszczalnej ilości przejazdów.
6. Zgłoszenie do konkursu pierwszy krok powinno nastąpić w terminie zgodnym z propozycjami zawodów.
7. Możliwość startu w zabawnym przebraniu.

11. Opłaty:
Parkur Otwarty 25zł (jedna para- limit czasowy)

Wpisowe:
• Jeden dzień – 100 zł
• Dwa dni – 160 zł

Startowe
Konkurs klasy L -20zł
Konkurs klasy P-30zł
Konkurs klasy N, N1 i C- 40zł

Boksy
• jeden dzień 120 zł
• za całe zawody 200zł(możliwość przyjechania w piątek od godz.14.00-21.00)
Organizator decyduje o przydziale boksów do stajni murowanych lub namiotowych.

Boksy będą zagwarantowane tylko w przypadku przedpłaty na konto:
K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck
02 9038 1014 2600 4604 2000 0010
Dowód wpłaty proszę wysłać na maila: klubjezdzieckilack@gmail.com

Organizator zapewnia pierwsze pościelenie słomą. Na terenie będzie można kupić kostkę siana i słomy w cenie 10 zł za kostkę. Trociny 60zł za balot( przy wyborze opcji z trocinami, boks zostawiamy pusty, trociny do kupienia na miejscu).

Zmiany na listach startowych dopuszczalne są w przypadkach zgodnych z Przepisami PZJ
oraz w innych przypadkach najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

12. Nagrody:
Zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ

We wszystkich konkursach floot’s.
W sobotę za I,II i III miejsce nagrody rzeczowe w konkursach 1, 2, 3, 4 , 5.
W niedzielę za I,II i III miejsce nagrody rzeczowe w konkursach 10,11,12,13,14.

Sobota, 28.09.2019 r.

Konkurs Pula nagród Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce3 Miejsce 4
P 250 100 75 50 25
N 350 150 100 75 25
N1 500 200 150 100 50

Niedziela, 29.09.2019 r.

Konkurs Pula nagród Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce3 Miejsce 4
P 500 200 150 100 50
N 700 300 200 150 50
C 1000 400 300 200 100
13. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering.
Organizator zapewnia parking dla koniowozów. Podłączenie do prądu – 200 zł/zawody.
14. Noclegi:
• Stado Ogierów w Łącku tel.24 2629897
Agroturystyka Maciejówka Tel. 512 329 684
Noclegi w Łącku Ewa Leśniewska 691-097-033
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów.
17. Propozycje zatwierdzone przez WMZJ.
18. Propozycje rozgrywane z Przepisami DziM 2019.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajnie i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

                                                                                                                           Łąck, 16.07.2019 r.

                                                                                 

                                    Z A W I A D O M I E N I E                                              

         

W związku z informacjami o wystąpieniu w Polsce ognisk wirusowego zapalenia tętnic u koni  ( EVA ) w celach prewencyjnych, Stado Ogierów oraz punkt kopulacyjny  w Łącku zostają zamknięte do odwołania.

W celu ochrony koni przebywających w stajniach zostają wprowadzone regulacje dotyczące wstępu i wjazdu na teren Stada.

– na teren Stada nie będą wpuszczane konie pochodzące z innych ośrodków jeździeckich bez aktualnego świadectwa zdrowia oraz zaświadczenia od powiatowego lekarza weterynarii o braku występowania chorób zakaźnych na terenie stałego przebywania konia.

– od właścicieli koni wymagane będą oświadczenia, że konie od momentu pobrania próbek do badania do chwili obecnej nie miały styczności z innymi końmi.

– właściciele koni korzystających z pensjonatu S.O. Łąck proszeni są o zachowanie maksymalnej ostrożności oraz ograniczenie wyjazdów do innych ośrodków ( zawody konne ).

Zaproszenie na szkolenie

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Zróbmy to po końsku – sprawna komunikacja jako podstawa zrozumienia” w dniach 07 – 08. września 2019 r.

Zapraszamy na szkolenie prokońskie czyli po prostu nastawione na konia. Głowy i myślenia konia nie da się wyłączyć, podobnie jak jego komunikacji z człowiekiem, więc może lepiej zrobić to po prostu dobrze?. Zrozumienie potrzeb i mechanizmów na podstawie których funkcjonują konie pozwala nam na zwiększenie efektywności pracy treningowej, ale niesie to też za sobą dużą odpowiedzialność – świadomość. Działając w otoczeniu konia chcemy być właściwie odbierani, a nasze sygnały czytelne i przejrzyste. Nawet działając w dobrej wierze, często robimy coś przeciwko koniowi lub naszemu planu treningowemu i przekraczamy granice wytrzymałości czy to fizycznej czy psychicznej. W pracy oraz obcowaniu z koniem nie chodzi o to, żeby naśladować kogokolwiek, ale o to żeby być sobą. Podczas szkolenia postaramy się poszukać wspólnej drogi różnych ludzi i różnych koni. Celem szkolenia jest nauka komunikacji z koniem. To z niej odczytujemy czy koń nam ufa oraz w jakim stopniu szanuje nasze zachowanie przy nim. Dobra i sprawna komunikacja pozwala nam nie tylko właściwie odczytywać nastawienie do nas ale także w jasny i czytelny sposób przekazywać nasze intencje i być lepiej zrozumianymi przez naszych podopiecznych

PLAN SZKOLENIA: –  około 4h teorii i 4h zajęć z końmi z ziemi/dziennie

TEMATY OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

 I dzień Naturalne uwarunkowania koni – jak współgrać, a nie walczyć z naturą – zachowania stadne – instynkt przetrwania – dominacja i hierarchia – jak odczytywać emocje – kontrola co mogę/co muszę/czego mi nie wolno

II dzień Jak uczą się konie: – proces uczenia się i utrwalania wiedzy przez konie – jak się dopasować do konia – na ile możemy konia zmienić – timing i precyzja – równowaga – określenie celu jazdy, szkolenia, treningu

PROWADZĄCY:                    

Maciej Łuczyński, który o sobie mówi tak: “”Z końmi związany jestem od dwudziestu lat. Zawodowo, od momentu kiedy postanowiłem przerwać studia, aby trenować jeździectwo w Australii. Zawsze indywidualnie podchodzę do pary koń-jeździec. Pracuję w oparciu o behawiorystykę, biomechanikę oraz elementy szkoły klasycznej. Na co dzień pomagam koniom wytrzymać z ludźmi, a ludziom zrozumieć konie.” Współzałożyciel Horse Leaders Training, Mind The Horse, Ekspert magazynu GALLOP

max ilość uczestników:  z końmi 8, ilość słuchaczy: 15

CENA:
– za udział z własnym koniem – 400 zł
– wolni słuchacze na treningach – 100 zł za całe szkolenie
– boks dla swojego konia (50 zł/doba, w tym ścielenie słomą, siano 2 x dziennie, owies 3 x dziennie)
– wyżywienie – można zamówić u organizatora szkolenia Ewy Domańskiej

Śniadanie – 20 zł

Obiad – 25 zł

Kolacja 20 zł

– kawa/ herbat do dyspozycji na miejscu w trakcie trwania całego szkolenia

Zgłoszenia i pytania

Ewa Domańska: ewadomanska@o2.pl

Tel. 506044015.

W zgłoszeniu prosimy podać:

  • Imię i nazwisko uczestnika
  • Nazwa i płeć konia (w przypadku udziału z koniem)
  • Numer telefonu
  • Potwierdzenie przelewu

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata całościowa za szkolenie na konto: Stara Biała O/Łąck Nr 87903810142600376620000010
Stado Ogierów w Łącku ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
W tytule wpisując:
Szkolenie z Maciejem Łuczyńskim oraz imię i nazwisko uczestnika.
Po opłaceniu udziału w szkoleniu proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na meila ewadomanska@o2.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Prosimy o przemyślane zgłoszenia ponieważ po opłacie pieniądze nie będą mogły być zwrócone ze względów organizacyjnych.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Opcje noclegowe:
Stado Ogierów w Łącku – 50 zł/doba – informacja i rezerwacja noclegu – Ewa Domańska ewadomanska@o2.pl

tel. 506044015

Lub w pobliżu Stada

  • HOTEL DĘBOWA GÓRA Active & Spa ul. Nowe Rumunki 40/1 09-520 Łąck
    tel:+48 24 360 20 21 tel:+48 884 881 268 www.hoteldebowagora.pl
    • Noclegi w Łącku Ewa Leśniewska 691-097-033