Próba dzielności

W dniach 18-19.10.2017 r. na terenie Stada odbędzie się polowa próba dzielności ogierów kończąca 100-dniowy trening wierzchowy ogierów. Relacja na żywo z drugiego dnia pojawi się na stronie internetowej Świata Koni.

Ogiery oceniane będą przez Komisję pracującą w następującym składzie:

  • Bogdan Kuchejda – Przewodniczący
  • Marlena Gruca – Rucińska
  • Łukasz Jończyk
  • Andrzej Pasek

Lekarzem weterynarii oceniającym zakwalifikowane do próby ogiery będzie Krzysztof Maciak.

Jeźdźcami testowymi, którzy dosiądą koni w dniu jutrzejszym będą:

dla ogierów grupy B – Antoni Tomaszewski

dla ogierów grupy C – Paweł Spisak

Program próby polowej 

 

Dzień pierwszy:

Godz. 11:00

a) Identyfikacja, pomiary zoometryczne, badanie weterynaryjne

b) Ocena na twardej nawierzchni sprawdzająca poprawność chodu (ocena postawy kończyn przednich i tylnych)

c) Ocena eksterieru oraz ruchu w ręku, w stępie i kłusie zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem bonitacyjnym (weryfikacja oceny kwalifikacyjnej).

Godz. 14:30

Prezentacja ogierów pod siodłem:

d) Schemat próby dla poszczególnych grup:

Grupa B – ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier prezentowany jest przez jeźdźca wskazanego przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby.

Grupa C – prezentacja w ruchu (załącznik nr 4) i w skokach (załącznik nr 5) pod jeźdźcem wskazanym przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby.

Ogiery oceniane są indywidualnie.

 

Dzień drugi:

Godz. 9:00

Prezentacja ogierów pod siodłem:

e) Schemat próby dla poszczególnych grup:

Grupa B – ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier jest prezentowany oraz oceniany również przez jeźdźca testera.

Grupa C – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem ujeżdżenia (załącznik nr 4) oraz zgodnie z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier jest prezentowany oraz oceniany również przez jeźdźca testera.

Przed oceną obcego jeźdźca ogiery są rozprężane przez jeźdźca, którego wskaże właściciel.

W drugim dniu zostaną również uzna­wa­ne ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści (ukoń­czy­ły MPMK w WKKW, ujeż­dże­niu, po­wo­że­niu lub spor­to­wych raj­dach kon­nych z od­po­wied­nią licz­bą punk­tów).

 

Warunkiem uzy­ska­nia przez ogie­ra wpi­su do księ­gi stad­nej jest:

  • uzy­ska­nie co naj­mniej 78 pkt w oce­nie bonitacyjnej,
  • wy­ko­na­nie przez upra­wio­ne­go przez PZHK le­ka­rza we­te­ry­na­rii ba­da­nia po­twier­dza­ją­ce­go, iż ogier jest wol­ny od po­ra­że­nia krtani,
  • spraw­dze­nie po­cho­dze­nia po pa­rze ro­dzi­ciel­skiej na pod­sta­wie ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych DNA,
  • uzy­ska­nie po­zy­tyw­nej opi­nii Komisji Oceniającej OCD.

 

Lista prezentowanych ogierówPOBIERZ

Zapraszamy na Halowe Zawody w Skokach przez Przeszkody

 

 

 

W najbliższy weekend 30.09-01.10.2017 r. w Stadzie Ogierów w Łącku zostaną rozegrane Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody. Po półrocznej przerwie ponownie można zawitać do Łącka, aby obejrzeć piękne konie w widowiskowych skokach. Jak zawsze zawody połączone będą z piknikiem rodzinnym. Będzie można zwiedzić Stado, nakarmić urocze kucyki szetlandzkie, piec kiełbaski przy ognisku czy skorzystać z przejażdżek na kucyku. Zostanie również zorganizowana wystawa prac okolicznych artystów. Zawody zostaną rozegrane w godzinach 10-17 każdego dnia. Wstęp jest bezpłatny.

Szczegółowy program rozgrywanych konkursów:

Sobota 30.09.2017 r. od godz. 10.00

Konkurs nr 1        „Pierwszy Krok” – tow., wysokość przeszkód max 50 cm.

Konkurs nr 2        wys. do 70 cm, dokładności.

Konkurs nr 3        wys. do 80 cm, dokładności.

Konkurs nr 4        kl. LL – wys. do 90 cm z trafieniem w normę czasu.

Konkurs nr 5        kl. L –wys. 100 cm, zwykły.

Konkurs nr 6        kl. P – wys. 110 cm, zwykły.

Konkurs nr 7        kl. N – wys. 120 cm, dwufazowy zwykły, zwykły.

Konkurs nr 8        kl. N1 – wys. 125 cm, zwykły.

 

Niedziela, 01.10.2017 r. od godz. 10.00

Konkurs nr 9        „Pierwszy Krok” – tow., wys. max 50 cm.

Konkurs nr 10      wys. do 70 cm, dokładności.

Konkurs nr 11      wys. do 80 cm, dokładności.

Konkurs nr 12      kl. LL – wys. do 90 cm, zwykły.

Konkurs nr 13      kl. L –wys. 100 cm, zwykły.

Konkurs nr 14      kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny

Konkurs nr 15      kl. P – wys. 110 cm, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem.

Konkurs nr 16      kl. N – wys. 120 cm, zwykły.

Konkurs nr 17      kl. N1 – wys. 125 cm, zwykły  z rozgrywką.

Propozycje na Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody 30.09-01.10.2017 r.

 

PROPOZYCJE
Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie

w skokach przez przeszkody SO Łąck

30.09-01.10.2017 r.

 

  1. Organizator: Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku

            Dyrektor zawodów: Jacek Rutkowski tel. 603-575-146

            Biuro zawodów: Ewelina Matuszewska tel. 504-642-194

            Termin zawodów: 30.09-01.10.2017 r. Więcej Propozycje na Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody 30.09-01.10.2017 r.

Test połówkowy ogierów podczas polowego treningu wierzchowego

 

Dnia 6 września 2017 r. w Stadzie Ogierów w Łącku został przeprowadzony test połówkowy podczas polowego treningu wierzchowego ogierów.

Próba dzielności ogierów, kończąca 100-dniowy trening polowy odbędzie się w Stadzie Ogierów w Łącku w dniach 18-19.10.2017 r.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia prezentowanych ogierów:

og. Alo Silio P sp /Cassilio -Aloverien po Avero/ ur. 2014 r., właściciel: Witold Polowczyk

 

og. Huncwot m (AC) /Diokles -Huanita po Toledo xx/ ur. 2013 r., właściciel: SK Walewice

 

og. Aquarius sp /Konkret 2 – Aguaja po Sapiecha xx/ ur. 2014 r., właściciel: Zenon Brzozowski

 

og. Banknot wlkp /Czardasz – Benna po Harwest/ ur. 2014 r., właściciel: Hubert Wojciechowski

 

og. Eliksir m (AA) /Sentender – Euforia po Jurand/ ur. 2014 r., właściciel: Marcin Soszyński

 

og. Jasny Jar sp /Jarema – Jasna Gwiazda po Quatar de Plape/ ur. 2014 r., właściciel: Diana Zuber

 

og. Berlusconi II sp /Corrado Boy – Bonezja po Louis/ ur. 2014 r., właściciel: Ireneusz Ćwik

 

og. Colander AK hol. /Colman – Ostia IV po Contender/ ur. 2014 r., właściciel: Andrzej Kramer

 

og. Jeffrey Jarden KWPN /Bustique -E-Tanagra po Warrant/ ur. 2014 r., właściciel: Felix Domański-Kruppa

 

og. Vigo Heywood HZ Z /Vigo D’Arsouilles – Amara po No Limit/ ur. 2014 r., właściciel: Sylwester Kosiński

 

og. Dwór m (AA) /Diokles – Dworzanka po First Des Termes/ ur. 2013 r., właściciel: SK Walewice