Propozycje na Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody 30.09-01.10.2017 r.

 

PROPOZYCJE
Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie

w skokach przez przeszkody SO Łąck

30.09-01.10.2017 r.

 

  1. Organizator: Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku

            Dyrektor zawodów: Jacek Rutkowski tel. 603-575-146

            Biuro zawodów: Ewelina Matuszewska tel. 504-642-194

            Termin zawodów: 30.09-01.10.2017 r. Więcej Propozycje na Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody 30.09-01.10.2017 r.

Test połówkowy ogierów podczas polowego treningu wierzchowego

 

Dnia 6 września 2017 r. w Stadzie Ogierów w Łącku został przeprowadzony test połówkowy podczas polowego treningu wierzchowego ogierów.

Próba dzielności ogierów, kończąca 100-dniowy trening polowy odbędzie się w Stadzie Ogierów w Łącku w dniach 18-19.10.2017 r.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia prezentowanych ogierów:

og. Alo Silio P sp /Cassilio -Aloverien po Avero/ ur. 2014 r., właściciel: Witold Polowczyk

 

og. Huncwot m (AC) /Diokles -Huanita po Toledo xx/ ur. 2013 r., właściciel: SK Walewice

 

og. Aquarius sp /Konkret 2 – Aguaja po Sapiecha xx/ ur. 2014 r., właściciel: Zenon Brzozowski

 

og. Banknot wlkp /Czardasz – Benna po Harwest/ ur. 2014 r., właściciel: Hubert Wojciechowski

 

og. Eliksir m (AA) /Sentender – Euforia po Jurand/ ur. 2014 r., właściciel: Marcin Soszyński

 

og. Jasny Jar sp /Jarema – Jasna Gwiazda po Quatar de Plape/ ur. 2014 r., właściciel: Diana Zuber

 

og. Berlusconi II sp /Corrado Boy – Bonezja po Louis/ ur. 2014 r., właściciel: Ireneusz Ćwik

 

og. Colander AK hol. /Colman – Ostia IV po Contender/ ur. 2014 r., właściciel: Andrzej Kramer

 

og. Jeffrey Jarden KWPN /Bustique -E-Tanagra po Warrant/ ur. 2014 r., właściciel: Felix Domański-Kruppa

 

og. Vigo Heywood HZ Z /Vigo D’Arsouilles – Amara po No Limit/ ur. 2014 r., właściciel: Sylwester Kosiński

 

og. Dwór m (AA) /Diokles – Dworzanka po First Des Termes/ ur. 2013 r., właściciel: SK Walewice

Próba polowa ogierów w Stadzie Ogierów w Łącku

 

W dniu 6 września 2017 r. o godz. 11.00 w Stadzie Ogierów w Łącku odbędzie się „test po­łów­ko­wy” po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go młodych ogierów organizowanego przez Polski Związek Hodowców Koni.

Podczas te­stu ogie­ry po­win­ny być za­pre­zen­to­wa­ne pod jeźdź­cem w 3 cho­dach oraz sko­kach na prze­szko­dach po­je­dyn­czych – po­ko­ny­wa­nych z kłu­sa, a tak­że sze­re­gu na 1 fo­ule (sta­cjo­na­ta, okser) – po­ko­ny­wa­nych z kłu­sa lub z ga­lo­pu. Maksymalna wy­so­kość i sze­ro­kość prze­szkód wy­no­si 80 cm. Pozytywne za­li­cze­nie te­stu po­łów­ko­we­go jest wa­run­kiem kon­ty­nu­acji tre­nin­gu.

Miło nam poinformować, że 4 ogiery spośród 12 zakwalifikowanych do treningu, trenowane są w naszym Stadzie przez osoby prowadzące wiosenny turnus próby dzielności klaczy tj. Dariusza Garstkę oraz Pawła Rutkowskiego. Są to:

  1. og. Penito wlkp /Vulkan L – Penni po Avero/ ur. 2014 r. trenowany przez Dariusza Garstkę, właściciel: SK Racot

oraz 3 ogiery trenowane przez kierownika wiosennego zakładu treningowego Pawła Rutkowskiego:

2. og. Huncwot m /Diokles -Huanita po Toledo/ ur. 2013 r., właściciel: SK Walewice

 

3. og. Dwór m /Diokles – Dworzanka po First Des Termes/ ur. 2013 r., właściciel: SK Walewice

 

4. og. Jasny Jar pksp /Jarema – Jasna Gwiazda po Quatar de Plape/ ur. 2014 r., właściciel: Diana Zuber

 

Lista zakwalifikowanych ogierów:

Test końcowy polowego treningu wierzchowego ogierów odbędzie się w drugiej połowie października w Stadzie Ogierów w Łącku.

 

 

Stacjonarna wierzchowa próba dzielności klaczy ras szlachetnych

 

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Stadzie Ogierów w Łącku odbyła się próba dzielności klaczy, kończąca 60-dniowy trening wierzchowy klaczy. 

Wyniki próby dzielności: pobierz

LOLITA (Diokles – Loteria/Dzielżan) ur. 03.04.2013 r. rasy m (AA), maści siwej, hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o.

film Lolita

DWORKA (Frazes – Dworzanka/First Des Termes), ur. 16.05.2012 r., rasy młp (AC), masci siwej , hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp. z o. o.

film Dworka

TORTILLA (Rumianek – Teqila/Rio Bravo) ur. 28.03.2011 r., rasy wlkp, maści gn., hodowca: Jan Rogulski.

film Tortilla

WENEDA (Epos – Werona/Rumianek), ur. 25.06.2013 r., rasy wlkp, maści c. gn., hodowca: Hubert Góralski.

film Weneda

DZIELNA DIVA (Devin Du Maury – Dzielnica/Chef Supreme) ur. 18.03.2009 r., rasy młp, maści kaszt., hodowca: Stadnina Koni Ochaby Sp. z o. o.

film Dzielna Diva

DZIERLATKA (Huzar – Dida/First Des Termes), ur. 18.03.2012 r., rasy młp (AA), maści siwej, hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp. z o. o.

film Dzierlatka

CZARUSIA (Coriano’s Ass – Czarowna/Elmero), ur. 01.03.2014 r., rasy sp, maści c. gn., hodowca: Stadnina Koni Racot Sp z o. o.

film Czarusia

CZARNA PERŁA (Vulkan L – Czrna HAńcza/Clear To Jump St Gyvan Z), ur. 09.02.2014 r., rasy sp, maści c. gn., hodowca Stadnina Koni Racot Sp z o. o.

film Czarna Perła

JUTLANDIA (Huzar – Judyta/Judex), ur. 11.03.2012 r., rasy młp, maści sk. gn., hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp z o .o.

film Jutlandia

BIBA (Huzar – Biesiada/First Des Termes), ur. 24.02.2013 r., rasy młp., maści gn., hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp z o. o.

film Biba

LA PIE (Etos – Lobia/Hamlet Go), ur. 05,04,2014 r., rasy wlkp, maści siwej, hodowca: Szymon Kwiatkowski.

film La Pie