Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody 9-10.12.2017 r.

Program zawodów:

Sobota, 09.12.2017 r. w godz. 10.00-17.00

Konkurs nr 1     „Pierwszy krok” wys. 30-40 cm

Konkurs nr 2      tow., wys. 70 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 2      tow., wys.  80 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 3     tow., wys. 90cm, dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 4      tow., kl. L – wys.  100 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 5      kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny

Konkurs nr 6      kl. P – wys. 110 cm,  zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 7      kl. N – wys. 120 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 7a    kl N1 – wys. 125 cm, zwykły (art.328.2.1)

 

Niedziela, 10.12.2017 r. w godz. 9.00-16.00

Konkurs nr 8 „Pierwszy krok” wys. 40-50cm

Konkurs nr 9      tow., wys. 70 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 10    tow., wys.  80 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 11 tow., wys. 90cm, dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 12    tow., kl. L – wys.  100 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 13    kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny

Konkurs nr 14   kl. P – wys. 110 cm,  zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 15    kl. N – wys. 120 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 15a   kl N1- wys .125 cm, zwykły (art.328.2.1)

Halowe Zawody Ogólnopolskie w skokach przez przeszkody 24-26.11.2017 r.

W dniach 24-26.11.2017 r. w Stadzie Ogierów w Łącku odbyły się Halowe Zawody Ogólnopolskie oraz Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a jednym ze sponsorów był PKN ORLEN

Każdego dnia zostało rozegranych 9 konkursów zwykłych, dokładności, dwufazowych i zwykłych z rozgrywką, zaczynając od 70 cm wysokości przeszkód konkursów towarzyskich, a kończąc na 140 cm w Dużej Rundzie konkursów ogólnopolskich. W zawodach wzięło udział ponad 180 par jeźdźców i koni z całej Polski, w tym jeźdźcy z Pomorza, Lublina czy Kielc.

Finałowe niedzielne konkursy Małej Rundy wygrała Justyna Łopato na ogierze Grad, II miejsce zajął Marcin Matelski na klaczy Femme WV, a III – Stanisław Przedpełski na klaczy Sun Paula. Finał Średniej Rundy należał do Sebastiana Bąk i Digisport Camille De Diamant, II miejsce wywalczył Dawid Kubiak na klaczy Countess Of Highfields, a III – Michał Tyszko na Bell De Jour. Najważniejszy konkurs dnia, Finał Dużej Rundy został rozegrany o Puchar PKN ORLEN. Do finałowej rozgrywki przeszły 4 pary, a zwycięzcą został Michał Kubiak i jego Galaktyka, którzy jako jedyni pokonali parkur bezbłędnie. II miejsce zajął Beniamin Tomaszewski i Duke, a III miejsce Grzegorz Kubiak na ogierze Szuler. 

Puchar PKN ORLEN zwycięzcom wręczyły Panie Wioletta Kulpa i Agnieszka Krzętowska. W dekoracji uczestniczył również Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Spółkami Strategicznymi KOWR Pan Filip Sondij oraz Prezes Zarządu Stada Ogierów w Łącku Pan Wojciech Muczyński.

Zwycięzcy konkursów otrzymali również nagrody specjalne od sponsorów: voucher na weekendowy pobyt w apartamencie Hotelu Dębowa Góra, naturalne pasze Pro-Linen dla koni, akcesoria jeździeckie od sklepu jeździeckiego DRYF, voucher od Salonu Koński Świat oraz bilety do Aquaparku Kutno

Wyniki dostępne są na stronie: https://zawodykonne.com/zawody/tarantevents/506

Zawody zgromadziły liczną publiczność, dla której przygotowano wiele dodatkowych atrakcji. Poza możliwością obejrzenia zawodów, można było zwiedzić Stado z przewodnikiem, w tym zabytkową powozownię i stajnie, pogłębić swoją wiedzę na temat koni, skorzystać z przejażdżek bryczką czy ogrzać się przy wspólnym ognisku.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z zawodów.

 

Więcej Halowe Zawody Ogólnopolskie w skokach przez przeszkody 24-26.11.2017 r.

HZRiT-B 11-12 listopada 2017 r.

Program zawodów:

Sobota 11.10.2017 r. Godzinę rozpoczęcia konkursów podamy po zamknięciu list  

                                        startowych.

Konkurs nr 1      „Pierwszy Krok” – tow., wys. max 50 cm – osobny regulamin do konkursu;

Konkurs nr 2      tow., wys. do 70 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 3      tow., wys. do 80 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 4      tow., kl. LL – wys. do 90 cm z trafieniem w normę czasu (zał. S! reg. B)

Konkurs nr 5      tow., kl. L –wys. 100 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 6      kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny

Konkurs nr 7      kl. P – wys. 110 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 8      kl. N – wys. 120 cm, dwufazowy zwykły, zwykły (art. 274.5.3)

Konkurs nr 9      kl. N1 – wys. 125 cm, zwykły (art. 238.2.1) przy minimum 5 zgłoszonych koniach.

 

Niedziela, 12.11.2017 r. od godz. 9.00

Konkurs nr 10    „Pierwszy Krok” – tow., wys. max 50 cm – osobny regulamin do konkursu;

Konkurs nr 11    tow., wys. do 70 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 12    tow., wys. do 80 cm, dokładności (art. 238.1.1)

Konkurs nr 13    tow., kl. LL – wys. do 90 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 14    tow., kl. L –wys. 100 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 15    kl. L – wys. 100 cm, z oceną stylu jeźdźca – Egzamin Licencyjny

Konkurs nr 16    kl. P – wys. 110 cm, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem (art. 269.5)

Konkurs nr 17    kl. N – wys. 120 cm, zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs nr 18    kl. N1 – wys. 125 cm, zwykły  (art. 238.2.1) przy minimum 5 zgłoszonych koniach.

 

Rozmieszczenie koni w stajni 11-12.11.2017 r.

Próba dzielności

W dniach 18-19.10.2017 r. na terenie Stada odbędzie się polowa próba dzielności ogierów kończąca 100-dniowy trening wierzchowy ogierów. Relacja na żywo z drugiego dnia pojawi się na stronie internetowej Świata Koni.

Ogiery oceniane będą przez Komisję pracującą w następującym składzie:

  • Bogdan Kuchejda – Przewodniczący
  • Marlena Gruca – Rucińska
  • Łukasz Jończyk
  • Andrzej Pasek

Lekarzem weterynarii oceniającym zakwalifikowane do próby ogiery będzie Krzysztof Maciak.

Jeźdźcami testowymi, którzy dosiądą koni w dniu jutrzejszym będą:

dla ogierów grupy B – Antoni Tomaszewski

dla ogierów grupy C – Paweł Spisak

Program próby polowej 

 

Dzień pierwszy:

Godz. 11:00

a) Identyfikacja, pomiary zoometryczne, badanie weterynaryjne

b) Ocena na twardej nawierzchni sprawdzająca poprawność chodu (ocena postawy kończyn przednich i tylnych)

c) Ocena eksterieru oraz ruchu w ręku, w stępie i kłusie zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem bonitacyjnym (weryfikacja oceny kwalifikacyjnej).

Godz. 14:30

Prezentacja ogierów pod siodłem:

d) Schemat próby dla poszczególnych grup:

Grupa B – ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier prezentowany jest przez jeźdźca wskazanego przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby.

Grupa C – prezentacja w ruchu (załącznik nr 4) i w skokach (załącznik nr 5) pod jeźdźcem wskazanym przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby.

Ogiery oceniane są indywidualnie.

 

Dzień drugi:

Godz. 9:00

Prezentacja ogierów pod siodłem:

e) Schemat próby dla poszczególnych grup:

Grupa B – ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier jest prezentowany oraz oceniany również przez jeźdźca testera.

Grupa C – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem ujeżdżenia (załącznik nr 4) oraz zgodnie z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier jest prezentowany oraz oceniany również przez jeźdźca testera.

Przed oceną obcego jeźdźca ogiery są rozprężane przez jeźdźca, którego wskaże właściciel.

W drugim dniu zostaną również uzna­wa­ne ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści (ukoń­czy­ły MPMK w WKKW, ujeż­dże­niu, po­wo­że­niu lub spor­to­wych raj­dach kon­nych z od­po­wied­nią licz­bą punk­tów).

 

Warunkiem uzy­ska­nia przez ogie­ra wpi­su do księ­gi stad­nej jest:

  • uzy­ska­nie co naj­mniej 78 pkt w oce­nie bonitacyjnej,
  • wy­ko­na­nie przez upra­wio­ne­go przez PZHK le­ka­rza we­te­ry­na­rii ba­da­nia po­twier­dza­ją­ce­go, iż ogier jest wol­ny od po­ra­że­nia krtani,
  • spraw­dze­nie po­cho­dze­nia po pa­rze ro­dzi­ciel­skiej na pod­sta­wie ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych DNA,
  • uzy­ska­nie po­zy­tyw­nej opi­nii Komisji Oceniającej OCD.

 

Lista prezentowanych ogierówPOBIERZ