Łąck, 16.07.2019 r.

                                                                                 

                                    Z A W I A D O M I E N I E                                              

         

W związku z informacjami o wystąpieniu w Polsce ognisk wirusowego zapalenia tętnic u koni  ( EVA ) w celach prewencyjnych, Stado Ogierów oraz punkt kopulacyjny  w Łącku zostają zamknięte do odwołania.

W celu ochrony koni przebywających w stajniach zostają wprowadzone regulacje dotyczące wstępu i wjazdu na teren Stada.

– na teren Stada nie będą wpuszczane konie pochodzące z innych ośrodków jeździeckich bez aktualnego świadectwa zdrowia oraz zaświadczenia od powiatowego lekarza weterynarii o braku występowania chorób zakaźnych na terenie stałego przebywania konia.

– od właścicieli koni wymagane będą oświadczenia, że konie od momentu pobrania próbek do badania do chwili obecnej nie miały styczności z innymi końmi.

– właściciele koni korzystających z pensjonatu S.O. Łąck proszeni są o zachowanie maksymalnej ostrożności oraz ograniczenie wyjazdów do innych ośrodków ( zawody konne ).